On The Net:

  

Das ist los in Dortmund

  Suzi Quatro
SUZI QUATRO
28.09.2019: Westfalelnhalle 3a, Dortmund
  Skinny Molly
SKINNY MOLLY
05.10.2019: Musiktheater Piano, Dortmund
  Carl Carlton
CARL CARLTON
06.10.2019: Musiktheater Piano, Dortmund
  "From Here" 2019
NEW MODEL ARMY
10.10.2019: FZW, Dortmund
  50 Years of Jethro Tull
MARTIN BARRE
27.10.2019: Musiktheater Piano, Dortmund
  Mandoki Soulmates
MANDOKI SOULMATES
08.11.2019: Konzerthaus, Dortmund
  Epitaph - 50-jähriges Bühnenjubiläum
EPITAPH
16.11.2019: Musiktheater Piano, Dortmund
  Danny Bryant
DANNY BRYANT
27.11.2019: Piano, Dortmund
  No More Tours 2
OZZY OSBOURNE
17.02.2020: Westfalenhalle, Dortmund
  Peter Maffay
PETER MAFFAY
06.03.2020: Westfalenhalle, Dortmund

 

(C) 2008 - 2019 by Hooked on Music